Accessibilitat

Point.P facilita l'accés als continguts del web a tots els usuaris.

És per això que hem aplicat les directrius de nivell AA d'accessibilitat del lloc Web Accessibility Initiative (WAI):

  • S'han mantingut els mateixos esquemes estructurals per a totes les pàgines.
  • S'inclouen enllaços directes per accedir al contingut de les pàgines i s'ha evitat en la mesura del possible l'ús de Javascript per interactuar amb el web.
  • S'ha separat la informació de la seva presentació gràfica mitjançant l'ús de fulls d'estil (CSS).
  • Existeixen versions alternatives en mode text per imatges i gràfics de contingut rellevant
  • La programació HTML i CSS és vàlida segons els estàndards.
  • S'identifica clarament cada pàgina mitjançant l'ús de metadades.
  • Ús d'un llenguatge clar i concís en textos, títols i enllaços.
  • Identificació d'aquells enllaços que s'obren en finestres noves.

Si desitja realitzar algun suggeriment o consulta podeu fer arribar un missatge de correu electrònic a la següent adreça: webmaster@pointp.es