Avís legal

DADES IDENTIFICATIVES

Per donar compliment al deure d'informació, tal com queda recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades:

L'empresa titular d'aquesta web és SAINT GOBAIN DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN SL, amb domicili al paseo de la Castellana, 77, 28046 Madrid (Madrid) amb número de CIF: B-82706136, inscrita al Registro Mercantil de Madrid, Tom 25.371, foli 40 , Full M-456949, Inscripció 2 ª.

Correu electrònic de contacte: info@pointp.es

CONDICIONS D'ÚS

SAINT GOBAIN DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN S.L. ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s'han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, SAINT GOBAIN DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN SL no pot garantir que en tot moment i circumstància sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar en ella com si ho fos. SAINT GOBAIN DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN S.L. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda en les pàgines d'aquesta web.

SAINT GOBAIN DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN S.L. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui portar a terme l'USUARI, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas SAINT GOBAIN DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN SL, les seves sucursals i / o centres de treball, els seus directors i / o empleats i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus , tant si procedeixen, directament o indirectament de l'ús i / o difusió de la web com si no, de la Informació adquirida o accedida per o a través d'aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint amb caràcter general legal un avís a qualsevol USUARI que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

SAINT GOBAIN DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN S.L. no es fa responsable de les webs no propies a les quals es pot accedir mitjançant vincles o enllaços ( "links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc i ventura exclusiva de l'USUARI, i SAINT GOBAIN DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN SL no recomana ni garanteix cap de la Informació obtinguda per o a través d'un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la Informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web de SAINT GOBAIN DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN SL com a l'accedir a la informació d'altres webs des de la mateixa.

En algunes ocasions, aquesta web utilitza "Cookies". Les cookies són una eina que utilitzen els servidors web per a emmagatzemar i recuperar informació sobre els seus visitants. Són petits arxius de text que enviem al seu ordinador per mantenir un registre de les seves preferències i recordar-les al seu retorn. L'USUARI té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant això, la mercantil no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de SAINT GOBAIN DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN SL. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ( "hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i / o dominada de SAINT GOBAIN DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN SL, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i / o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per SAINT GOBAIN DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN SL, per les seves societats filials i / o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de SAINT GOBAIN DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN SL l'ús que l’USUARI pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de SAINT GOBAIN DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN SL.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent, pogués correspondre.