Privacitat

Per accedir a alguns dels serveis que SAINT GOBAIN DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN SL ofereix a través del lloc web haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de la mercantil SAINT GOBAIN DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN SL, CIF: B82706136, inscrita al Registre Mercantil de Madrid, al tom 25.371, foli 40, full número m-456949, insc 2. La finalitat d'aquest fitxer és la de gestionar la relació de negoci i informar dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: PASEO DE LA CASTELLANA, N º 77, 28046 MADRID (MADRID), o bé, enviar un correu electrònic a info@pointp.es