Productes

Canonades

Tot el material necessari per instal·lacions, manteniment i construcció de xarxes per l'abastament d'aigües
Tuberies Portada
  • A els nostres centres trobaràs una amplia gamma de materials per poder portar a terme instal·lacions i manteniment de xarxes de canonades per l’abastament d’aigües potables, evacuació d’aigües residuals, així com instal·lacions de calefacció en edificacions i altres construccions.

 

  • Vine a veure’ns als nostres centres especialistes, Lleida, Castelldefels i Sabadell o als nostres centres multi especialistes o generalistes.

Destacats

Tub Teula de PVC

Canonades sense pressió teula SN2, SN4 amb junta elàstica

Més informació

Tub Polietilè

P.E.100 Apta per a us alimentari. Registre sanitari nº 3901156/LU

Més informació

Canonada Megapipe SN16

Canonada de gran format Megapipe

Més informació

Tub de Formigó

Tub prefabricat de formigó encadellat

Més informació

Subfamílies de productes

  • PVC - Canonada Evacuació Sèrie B UNE EN 1453 amb certificació AENOR.
  • Polietilè - P.E.100 Apte per ús alimentari. Registre sanitari nº 3901156/LU
  • Polipropilè - Canonada corrugada en PE per conducció de fluids
  • Formigó - Àmplia gamma en prefabricats de formigó

Productes

Canonada Flexible PVC

Canonada flexible plastificada de PVC

Tub de Polietilè Agrícola

Canonada de polietilè (PE-BD)

Canonada Magnum

Tub PE corrugat Magnum SN8

Pou de Formigó Prefabricat

Pous i arquetes de sanejament en formigó fabricat segons norma UNE-EN 1917