Productes

Estructures de cobertes

Sistemes de suport estructural per la coberta inclinada
Estructures de Teulats

A Point.P trobaràs diferents opcions per a la formació de pendents

  • Estructures de fusta
  • Estructures metàl.liques lleugeres
  • Elements ceràmics simples o juntament amb viguetes de formigó.

Per el cas concret de formació de pendents suaus en cobertes plantes (terrasses) disposem d'àrids d'argila expadia per a una perfecta execució i a la vegada aportant una millora en l'aïllament tèrmic.

Destacats

Estructura de fusta

Les bigues laminades són un valuós material de gran rendiment gràcies a les seves variades .....

Més informació

Estructura Metàl.lica per cobertes

La formació de pendents en aquest cas es realitza per mitjà del sistema...

Més informació

Formació de Pendent amb El·lements Ceràmics

Formació de pendents a les estructures de teulades amb el·lements ceràmics

Més informació