Productes

Estructura de fusta

Estructura de fusta per Teulats.
Estructura de fusta
  • Les bigues laminades són un valuós material de gran rendiment gràcies a les seves variades possibilitats d'aplicació i a les seves excel·lents propietats. Poden integrar-se de manera ideal en la configuració de l'espai i resulten particularment atractives. Són elements per construccions en fusta que es fabriquen a partir de taulons d'avet assecats tècnicament, als quals se'ls retalla els defectes que disminueixen l'estabilitat i els defectes òptics com els nusos per exemple. Eliminant els punts febles i superposant capes s'obté el producte d'alta tecnologia conegut com bigues laminades. Raspallades i bisellades en totes les cares, les bigues laminades tenen una superfície llisa molt atractiva.
  • Aquests avantatges tècnics també ténen beneficis des del punt de vista arquitectònic i de disseny. Les bigues laminades armonitzen bé amb altres materials, com pedra natural, formigó, acer o vidre. Addicionalment se poden tractar amb colors, ceres i vernissos per crear altres accents visuals de disseny.
  • Exel.lents propietats biològiques: les bigues laminades són un producte natural amb extraordinàries propietats biològiques que tenen un efecte molt positiu en el clima de l'ambient. La resistència al foc de les bigues de fusta laminada
  • La resistència al foc de les bigues de fusta laminada és superior a la de molts altres materials. En cas d'incendi, la carbonització del producte es propaga de manera uniforme sobre tota la superfície, determinant un estat protector que perllonga durant molt temps la resistència de l'estructura, evitant esfondraments imprevistos.
  • Lleugeresa: 5 vegades més que el formigó armat i 15 vegades més que l'acer, les bigues de fusta laminada destaquen per tenir excel·lents propietats antisísmiques. El seu baix pes específic i la seva extraordinària resistència mecànica permeten reduir notablement les oscil·lacións induïdes pels esdeveniments sísmics.