Productes

Teules i Accesoris

Teules de tots els materials i formats
Teules i Accesoris

Teules àrabs, mixtes, esmaltades, acolorides en massa, clínquer, de formigó, ceràmiques, etc. Incloem en els nostres serveis tots els tipus d'accessoris i peces necessàries per al disseny i construcció completa d'un teulat sense mancar el més mínim detall i garantint alhora la estanquitat de la coberta.

El nostre catàleg està dissenyat per cobrir tota la diversitat geogràfica per adaptar tant el material com el disseny per a la seva integració, ja sigui en àrees urbanes, rurals o de muntanya.

Tots els perfils i peces d'acabats per teulats d'obra nova i rehabilitació amb acoblaments longitudinals i transversals per assegurar l'estanquitat del teulat i alhora la millor de les estètiques.

Destacats

Teules Ceràmiques i Accessoris

Modulacions àrabs tradicionals i teules

Més informació