Productes

Fusta i Derivats

Disposem d'una àmplia gamma de productes compostos o acabats en fusta, premarcs, porta metàl·liques i de fusta, tant per a interior com exterior
Fusta i Derivats
  • Portals. Basculants i seccionals per a portes de garatge en mesures estàndard amb possibilitat de fabricació a mida.
  • Portes metàl·liques. Multiusos amb el seu interior d'escuma de poliuretà les manté inalterable durant la vida de la porta.
  • Portes Tallafocs. Una àmplia gamma en galvanitzades i pintades amb tanca portes segons normativa del nou codi d'edificació
  • Premarcs de fusta. Muntats i en kit per a obra tradicional i parets de guix laminat (pladur).
  • Portes interiors de fusta. Amb marc directe o en bloc buides, semi-blindades i blindades acabats en roure, faig, cirerer, etc.

Destacats

Tauler Encadellat 1970X500X27

Fustes de pi, silvestre i "insignis" d'assecat computeritzat i acer galvanitzat 1 mm

Més informació

Tanca de Fusta Clàssica

Tanca de pi tractada en autoclau tipus IV de 80x180

Més informació

Estructures de Correderes

Carcasses per parets d'arrebossat i de guix laminat

Més informació

Vernís Intempèrie Brizna 220-7

Vernís per a la protecció i decoració de la fusta

Més informació

Famílies relacionades

Subfamílies de productes

  • Fustes per Encofrar - Existeix un ventall de productes destinats als diferents tipus de fusta
  • Fustes per Exterior - Àmplia gamma de fusta per condicionar l'exterior
  • Fustería - Premarcs, portes de fusta per interior, portes metàl·liques multiusos i tallafocs tot segons normatives vigents
  • Tractaments per la Fusta - Existeix un ampli ventall de productes destinats als diferents tipus de fusta

Productes

Premarcs

Muntats i en kit, fabricats en fusta de pi

Tauler tricapa 1970X500X27

Tauler d´encofrar amb 3 capes de fusta encolades

Travessa de Fusta Ecològica

Travessa de pi del país de 2500x220x120

Oli de Teca 302 5 Litres

Barreja d'olis i resines naturals