Productes

Entorn Urbà

Destinada per tots els professional que participen en el condicionament de vies, carreteres i espais públics urbans.
Entorn Urbà

Mobiliari Urbà:

  • Bancs.
  • Papereres.
  • Jardineres.
  • Tapes foses: hidràuliques, de serveis, amb inscripcions per zones....
  • Reixes i tapes foses.
  • Equipaments infantils.
  • Equipaments urbans : reductors de velocitat, pilones, aparca bicicletes....
  • Lluminària.

Acabats en fusta, acer, ferro, dúctil, pedra natural i altres.

Destacats