Productes

Armadures i perfils d'acer

armadures d'acer

Podem oferir-te tot tipus d'armadures d'acer per a la realització d'estructures de formigó armat:

  • Barres corrugades d'acer soldable a bigues d'acer
  • Malles electrosoldades
  • Armadures d'acer premuntades
  • Solucions amb bigues d'acer

El nostre departament tècnic està a la teva disposició per ajudar-te a trobar la millor solució tant tècnica com econòmica.

Famílies relacionades