Productes

Forjats

Maons i Blocs Ceràmics

Als nostres punts de venda trobaràs tot allò que necessites per a la construcció de forjats (unidireccionals i bidireccionals):

  • Biguetes i semibiguetes pretensades
  • Revoltons de formigó i ceràmics
  • Casetons de formigó i ceràmics
  • Accessoris (llindes, muntants, cornises)

També disposem de solucions per a la construcció de forjats amb plaques alveolars.

i evidentment tots els mitjans auxiliars que puguis necessitar.

El nostre departament tècnic podrà assessorar-te en la realizació i utilització de tots aquests tipus de forjats, i ajudar-te a seleccionar els materials òptims per cada utilització i circumstància.

Famílies relacionades