Productes

Revestiments de Façanes

Revestiments de Façanes

Completar l'envolvent vertical amb plenes garanties d'eficiència energètica a més de la protecció del edifici als agents atmosfèrics i dotant a aquest de l'estètica dissenyada per l'arquitecte tant en textures com en diversitat cromàtica, requereix una diversificació en producte només oferida per el nombre i qualitat dels nostres proveïdors.

  • Morters monocapa i morters de revestiment, amb texturitzats i colors per encàrrec confereixen funcions de impermeabilitat i acabat estètic permetent alhora el pas del vapor d'aigua per evitar condensacions.
  • El sistema de façana ventilada es un sistema d'acabat exterior mitjançant la suspensió de plaques o elements lleugers que permeten la disposició d'una càmara ventilada entre l'aïllament i l'element d'acabat exterior. Per la seva facilitat d'instal·lació, és adequat tant per edificis nous com també en rehabilitació d'edificis, aportant importants avantatges en estalvi energètic.